پروانه بی پروا

آخرین مطالب
 • ۹۵/۰۴/۰۸
  دل
۳۱
شهریور

  به گمانم هرکس در زندگیش باید یک نفر را داشته باشد

 
جنسیتش مهم نییست

یک دوست  ..
یک رفیق...

یک همدم
یک نفر که تو را بهتر از خودت بشناسد و حالت را بفهمد 

یک نفر که بتوانی تلفن را برداری بگویی حالم بد است

و او بدون هیچ سوالی کار و زندگیش را تعطیل کند تا به تو برسد...
آخر خوشبختیست داشتن این یک نفر در زندگیت ...
 • mohamad mahdi
۲۰
شهریور

جان منی جان منی جان من

آن منی آن منی آن من

شاه منی لایق سودای من

قند منی لایق دندان من

نور منی باش در این چشم من

چشم من و چشمه حیوان من

گل چو تو را دید به سوسن بگفت

سرو من آمد به گلستان من

از دو پراکنده تو چونی بگو

زلف تو حال پریشان من

ای رسن زلف تو پابند من

چاه زنخدان تو زندان من

دست فشان مست کجا می‌روی

پیش من آ ای گل خندان من

 • mohamad mahdi
۱۸
شهریور

من هستم پس امیدی به من هست....

 • mohamad mahdi
۳۱
مرداد

دیگری برخاست می شد مست مست

پای کوبان بر سر آتش نشست

دست در کش کرد با آتش به هم

خویشتن گم کرد با او خوش به هم

چون گرفت آتش زسرتا پای او

سرخ شد چون آتشی اعضای او

ناقد ایشان چو دید اورا زدور

شمع کردست هم رنگش زنور

گفت این پروانه در کار است و بس

کس چه داند این خبردار است و بس

آنکه شد هم بی خبر هم بی اثر

از میان جمله او دارد خبر

تا نگردی بی خبر از جسم و جان

کی خبر یابی زجانان یک زمان 

 

عطار نیشابوری 

 • mohamad mahdi
۱۴
تیر

زندگی سخت نیست اگر بتوانیم با سختی ها راحت باشیم و از رنج ها بهره برداریم و این همان جمله است که در تفسیر سوره ی کوثر امده : موقعیت ها مهم نیستند و شرایط مهم نیستند؛ وضعیت ما و طرز برخوردما، اهمیت دارد چون برخورد خوب میتواند کار گشا باشد

علی صفایی

 • mohamad mahdi
۰۸
تیر

من از تمام بت هایی که در دلم خانه کرده اند، بزرگترم

 • mohamad mahdi
۳۱
خرداد

من بنده چیزی بودم که برای من خلق شده بود....

 • mohamad mahdi
۲۷
خرداد

نمیدونم شمس،مولانا دوست داشته یا نه؟؟؟

ولی مولانا یک دیوان شعر برای شمس گفته

 • mohamad mahdi
۲۵
خرداد

خدایا منو ببخش

به خاطر تمام لحظه هایی که ماهی قلب من خلاف جریان مسیر تو حرکت می کرد و پرنده ی روح من پرواز نمی کرد و در آسمان رسیدن به تو گم نمی شد


 • mohamad mahdi
۰۲
خرداد

ما را به جبر هم که شده سر به زیر کن
خیری ندیده ایم از این اختیارها


 • mohamad mahdi