پروانه بی پروا

آخرین مطالب
  • ۹۵/۰۴/۰۸
    دل

۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

۱۹
ارديبهشت

میخوام گریه کنم...

به اندازه روزهایی که باید گریه میکردم اما خندیدم

  • mohamad mahdi
۱۶
ارديبهشت
ای خدا، من باید از نظر علم از همه برتر باشم تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن سنگدلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر می فروشند ثابت کنم که خاک پای من هم نخواهند شد. بایدهمه آن تیره دلان مغرور و متکبر را به زانو درآورم، آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین فرد روی زمین باشم...

شهید دکتر چمران
  • mohamad mahdi
۱۱
ارديبهشت
وقتی ما بچه تر بودیم  مشتاق بازی و توپ بودیم در انتظار می نشستیم تا راهمان دهند و قهر می کردیم و دور می شدیم تا نزدیکمان کنند اما همین که هدفی پیدا می کردیم دیگر به توپ ها و بچه ها نگاه نمی کردیم حتی اگر دعوتمان می کردند می خندیدیم و اگر دستمان را می کشیدند نق می زدیم وفرار میکردیم چرا مگر توپ همان توپ نبود و بازی همان بازی محبوب نبود اما ما دیگر آن نبودیم ما هدفی داشتیم و لباسی به تن کرده بودیم و مهمانی میخواستیم برویم..آه حالا می فهمم چرا خیلی ها  به توپ های بزرگتر و کره های زمین و ماه خورشید هم همان طور نگاه می کنند و توپ بازی نمی کنند و اسیر بازی نمی شوند. اینها کاری دارند و هدفی دارند این است که مشغول نمی شوند و سر گرم نمی شوند.

رشد/استاد صفایی حایری/ص34
  • mohamad mahdi
۱۰
ارديبهشت

مهم این نیست که من در نورم یا در تاریکی؟ مهم این است که نور در راه من افتاده یا در چشمم؟ نوری که در چشمم افتاده کور میکند ولی نوری که در راه افتاده عامل حرکت است

  • mohamad mahdi